Beşiktaş Belediyesi2014/49 KARAR :

Belediye Meclisimizin 02 HAZİRAN 2014 tarihli HAZİRAN dönemi toplantısının

1.birleşiminde, Beşiktaş Belediyesinin yapılanması konularında Karbon Emisyonu

(Sera Gazı) Düşürme ve Kontrol Derneği ile işbirliği protokolü yapılması için, 5393 sayılı

Belediye Kanununun 38/g maddesi gereğince Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi

verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile

karar verildi

http://www.besiktas.bel.tr/KararDetay/1083/2014haziran-ayi-meclis-kararlari