Derneğimiz, 2013 yılı başından bu yana süregelen yoğun kuruluş hazırlıklarını tamamlayarak iç tüzüğünün mutabakatını tamlamış ve 2014 ocak ayında kurucu üyelerinin üniversite rektörü, uluslararası ticaret hukuçuları, sanayıcı, uzman sosyolog, karbon finans eğitimli finansçılar, organize sanayi yönetim kurulu üyelerinin birleşimi ile kuruluşunu tamamlamış ve faaliyetlerin başlamıştır. Kurucu üye sayımız yirmi kişiden oluşmaktadır.

Derneğimizin uluslararası ismi “CERCA (Carbon Emmision Reduce and Control Assosacitoin)” olarak anılmaktadır.

Başlıca amacımız; insan faaliyetlerinden oluşan sera gazı etkilerinin; doğaya verdiği tahribatı, insan,doğa ve canlıların yaşamındaki olumsuz etkilerini belirlemek ve etkilerini düşürmektir.

Bu bağlamda, karbon emisyonunu düşürecek ve enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması enerji yoğunluğunun ve sera gazı salınımının azaltılması, başta dernek üyelerine hizmet vermek kaydıyla kurum kuruluş ve özel teşşebüslerin karbon ayak izlerinin belirlenmesi, takibatı ve ortaya çıkartılarak ölçülmesi ve raporlanması,sera gazı etkisini düşürmek amacıyla dernek üyelerine bilimsel ve efektif çözümler üretmek, üretilen çözümler hakkında dernek üyelerinin bilgilenmesini sağlamak,kuruluşumuzun ana amaçları arasındadır.

 

Saygılarımla ,

Başkan

Ali Özcem KILIÇ